Osnovni pojmovi osobnih financija i investiranja

Ovaj e-book sadrži kratku referencu na osnovne pojmove iz svijeta osobnih financija i investiranja, koje sam pokušao objasniti na najpristupačniji mogući način.

Financijsko znanje je temelj na kojem možemo graditi svoju bolju financijsku budućnost, a ovaj e-book je zamišljen kao početna točka na tom putovanju.

Potpuno je besplatan, ali ako mi baš želiš platiti kavu za moj trud, onda to možeš napraviti ovdje.

Kategorija: