Osnovni pojmovi osobnih financija i investiranja

Ovaj besplatan e-book sadrži kratku referencu na osnovne pojmove iz svijeta osobnih financija i investiranja, koje sam pokušao objasniti na najpristupačniji mogući način.

Financijsko znanje je temelj na kojem možemo graditi svoju bolju financijsku budućnost, a ovaj e-book je zamišljen kao početna točka na tom putovanju.

Besplatan je za čitanje i dijeljenje, ali ako mi baš želite platiti kavu za moj trud, onda to možete napraviti ovdje.

Kategorija: